Försäljning LRK sommaren 2024

 

Häradskog bjuder ut 4 stycken avverkningsrätter, med en uppskattad volym på ca 7.300 m3fub, till försäljning. Objekten är planerade och klara att avverkas. Ytterområde är uppmärkta, all naturvård är planerad och avverkningsanmälan är gjord. Till varje objekt finns ett färdigt traktdirektiv, traktkarta och gis-filer. Några av objekten är skogsbrukscertifierade. Det framgår av respektive objektsbeskrivning vilket certifikat markägaren har. Under varje objekt kan ni enkelt ladda ner underlagen.

I följande brev hittar du villkor för vår försäljning (bla bruttovolym, tid, utförande, etc). 

Har ni några frågor kan ni kontakt respektive skogvaktare hos Häradskog. Kontaktuppgifter hittar du här!

Vi ser framemot era anbud senast 25 juni skickade per mejl till lrk@haradskog.se.

 

Närke

2024-B-1
Kumla
Viggerudssjön

På Kumla Häradsallmänning S:1 söder om Hallsbergs sockenkyrka i Örebro län bjuds ett LRK på ca 10 ha och ca 2700 m³fub ut till försäljning. Delar av avverkningen är fuktig mark med svag bärighet och ska skotas genom gallringsbestånd, därför är det önskvärt med en något mindre skotare med bärande band. Vägstandarden är god. Bedömd trädslagsfördelning på uttaget är ca 5 % Tall, 85 % Gran och 10 % löv, främst björk. Trakten är detaljplanerad, inom kort hyggesrensad och färdig för avverkning.

Ladda ner objekt

Sörmland

2024-B-2
Lövsta
Avd 149 2024

I Ytter Enhörna har Lövsta gård nöjet att bjuda ut ett LRK på 1500m3fub. En trakt att avverka under i stort sett hela året förutom i tjällossning. En grandominerad slutavverkning med ett litet inslag av barkborreskador. Detaljplanerad och fröträd markerade, hyggesrensad, klar för avverkning. Bra vägstandard och nära till asfalt.

Ladda ner objekt

2024-B-3
Stefan Sundh
Brink 24

På fastigheten Brink 1:4 söder om Gnesta bjuds ett LRK på ca 1700 m³fub ut till försäljning. Avverkningen håller mycket god bärighet och vägar håller god standard. Bedömd trädslagsfördelning på uttaget är ca 90 % Tall och 10 % Gran. Trakten är detaljplanerad, inom kort hyggesrensad och färdig för avverkning.

Ladda ner objekt

2024-B-4
Äleby
ÄL Prodhägnet

Äleby gård belägen på YtterSelö bjuder härmed ut ett LRK på ca 1400fub. En grandominerad slutavverkning där merparten ligger i ett gammalt vilthägn. Markägaren förbehåller sig rätten att behålla bränsleveden själv men vill ha ett separat pris för denna i anbudet. Salixen skall avvecklas i sommar och kommer inte utgöra något hinder för avverkningen. Allt är detaljplanerat och markerat i fält, bara att köra.

Ladda ner objekt