Försäljning LRK Södermanland hösten

Här har ni möjlighet att köpa ett antal avverkningsrätter med en uppskattad volym på ca 13.600 m3fub. De håller en hög standard, är planerade och klara att avverkas. Ytterområde är uppmärkta, all naturvård är planerad och avverkningsanmälan är gjord. Till varje objekt finns ett färdigt traktdirektiv, traktkarta och gis-filer. Det framgår av respektive objektsbeskrivning om markägaren är certifierad. Under varje objekt kan ni enkelt ladda ner underlagen. Den här omgången av avverkningsrätter säljs som LRK (leveransrotköp). Objekten finns i Södermanland. 

I följande brev hittar du villkor för vår försäljning (bla bruttovolym, tid, utförande, etc). Punkt nr 15 är uppdaterad sedan förra försäljningen.

Har ni några frågor kan ni kontakt respektive skogvaktare hos Häradskog. Kontaktuppgifter hittar du här!

Vi ser framemot era anbud senast den 11 oktober skickade per mejl till lrk@haradskog.se.

 

Södermanland

2023-F-1
Haneberg
Järnbergsäng

På Hanebergs Säteri i Näshulta socken, Södermanlands län bjuds ett LRK på ca 6 ha och ca 1 800 m³fub i ett sammanhängande område ut till försäljning. Bedömd trädslagsfördelning på uttaget är ca 2 % Tall, 96% Gran och 2% löv. Åldern på de i posten ingående avdelningarna är ca 65 år. Trakten är detaljplanerad, hyggesrensad och färdig för avverkning.

Ladda ner objekt

2023-F-2
Strängnäs Stift
Sunnerby

Strängnäs stift är FSC certifierat och har ett LRK till försäljning i Sunnerby i på Södertörn. Posten är bedömd till 1 000 m3fub och trädslagsfördelningen är 90% tall 5% gran och 5% löv. Sluttning mot väster delvis brant men med mycket god bärighet. Avverkningen kan utföras under hela året utom i tjällossning. Detaljplanerad, hyggesrensad och fröträd och högstubbar markerade. Strängnäs stift är certifierad enligt FSC.

Ladda ner objekt

2023-F-3
Strängnäs Stift
Svarvartorp

Strängnäs Stifts bjuder ut skogsförsäljning på rot på fastigheten Svarvartorp 1:1 i Södermanland län, sö Strångsjö. Nettoarealen är drygt 26 ha, volymen uppskattas till ca 5 500 m³fub till försäljning med väg genom avverkningen. Bedömd trädslagsfördelning på uttaget är ca 60 % tall, 40 % gran och lite löv. Trakten är detaljplanerad och hyggesrensad. Strängnäs stift är certifierad enligt FSC.

Ladda ner objekt

2023-F-4
Thomastrop
Pikedalen

På Tomastorp i Katrineholms kommun öster om ÄS, Södermanlands län bjuds ett LRK om ca 8 ha och ca 2 500 m³fub ut till försäljning. Bedömd trädslagsfördelning på uttaget är ca 2 % Tall, 96% Gran och 2% löv. Trakten ligger utmed bilväg och är detaljplanerad, hyggesrensad och färdig för avverkning.

Ladda ner objekt

2023-F-5
Öster Rekarne
Skärsjön

På Öster-Rekarne Häradsallmänning, Södermanlands län söder om Ärla bjuds ett LRK på ca 13 ha och ca 2 800 m³fub i ett sammanhängande område ut till försäljning. Bedömd trädslagsfördelning på uttaget är ca 89 % Tall, 10% Gran och 1% löv. Trakten är detaljplanerad, hyggesrensad och färdig för avverkning. Traktens norra del ligger mot bilväg.

Ladda ner objekt