Försäljning LRK Närke

Här har ni möjlighet att köpa 5 stycken avverkningsrätter med en uppskattad volym på 28.000 m3fub. De håller en hög standard, är planerade och klara att avverkas. Ytterområde är uppmärkta, all naturvård är planerad och avverkningsanmälan är gjord. Till varje objekt finns ett färdigt traktdirektiv, traktkarta och gis-filer. Det framgår av respektive objektsbeskrivning om markägaren är certifierad. Under varje objekt kan ni enkelt ladda ner underlagen. Den här omgången av avverkningsrätter säljs som LRK (leveransrotköp). Objekten finns i Närke.

I följande brev hittar du villkor för vår försäljning (bla bruttovolym, tid, utförande, etc). Punkt nr 15 är uppdaterad sedan förra försäljningen.

Har ni några frågor kan ni kontakt respektive skogvaktare hos Häradskog. Kontaktuppgifter hittar du här!

Vi ser framemot era anbud senast den 22 september skickade per mejl till lrk@haradskog.se.

 

Närke

2023-E-1
Asker
Ryttingstäppan

På Askers Häradsallmänning S:1 söder om Odensbacken i Örebro län bjuds ett LRK på ca 8 ha och ca 2200 m³fub ut till försäljning, avverkningen har korta terrängstransportavstånd och bra vägar men svagare bärighet i terrängen. Bedömd trädslagsfördelning på uttaget är ca 25 % Tall, 40 % Gran och 35 % löv. Trakten är detaljplanerad, hyggesrensad och färdig för avverkning.

Ladda ner objekt

2023-E-2
Edsberg
Ängslätten

På Edsbergs Häradsallmänning S:1 norr om Hasselfors i Örebro län bjuds ett LRK på ca 20,5 ha och ca 5500 m³fub ut till försäljning, avverkningen är ett sammanhängande område med omedelbar närhet till vägar. Bedömd trädslagsfördelning på uttaget är ca 65 % Tall och 35 % Gran. Åldern på bestånden är ca 85 år. Trakten är detaljplanerad, hyggesrensad och färdig för avverkning.

Ladda ner objekt

2023-E-3
Glanshammar
Skabäcksvägen

På Glanshammars Häradsallmänning S:1, norr om Lillkyrka i Örebro län bjuds ett LRK på 29 ha och ca 8500 m³fub ut till försäljning utmed samma skogsbilväg. Bedömd trädslagsfördelning på uttaget är ca 70 % Tall, 30% Gran. Åldern på de i posten ingående avdelningarna är ca 90 år. Trakten är detaljplanerad, hyggesrensad och färdig för avverkning.

Ladda ner objekt

2023-E-4
Grimsten
Skeppekärrsvägen

På Grimstens Häradsallmänning S:1 norr om E20 mellan Laxå och Vretstorp i Örebro län bjuds ett LRK på ca 26 ha och ca 7800 m³fub ut till försäljning. Avverkningen är ett sammanhängande område med väg åt 2 håll. Västra vägen (Skeppekärrsvägen) är egen väg med god standard ut till E20. Bedömd trädslagsfördelning på uttaget är ca 60 % Tall, 40 % Gran och marginellt med löv. Trakten är detaljplanerad, hyggesrensning är beställd och kommer utföras inom kort.

Ladda ner objekt

2023-E-5
Kumla
Gårdsjövägen

På Kumla Häradsallmänning S:1 söder om Hallsbergs sockenkyrka i Örebro län bjuds ett LRK på ca 10 ha och ca 2300 m³fub ut till försäljning, terrängen har mestadels bra bärighet och avverkningen ligger i anslutning till skogsbilväg av god standard. Bedömd trädslagsfördelning på uttaget är ca 65 % Tall, 35 % Gran och marginellt med löv. Trakten är detaljplanerad, hyggesrensad och färdig för avverkning.

Ladda ner objekt