Försäljning LRK

Här har ni möjlighet att köpa 7 stycken avverkningsrätter med en uppskattad volym på 24.100 m3fub. Objekten kommer längre ned. De håller en hög standard, är planerade och klara att avverkas. Ytterområde är uppmärkta, all naturvård är planerad och avverkningsanmälan är gjord. Till varje objekt finns ett färdigt traktdirektiv, traktkarta och gis-filer. Det framgår av respektive objektsbeskrivning om markägaren är certifierad. Under varje objekt kan ni enkelt ladda ner underlagen. Den här omgången av avverkningsrätter säljs som LRK (leveransrotköp). Objekten finns i Närke.

I följande brev hittar du villkor för vår försäljning.

Har ni några frågor kan ni kontakt respektive skogvaktare hos Häradskog. Kontaktuppgifter hittar du här!

Vi ser framemot era anbud senast den 9 juni skickade per mejl till lrk@haradskog.se.

 

Närke

2023-C-1
Asker
Plåtstensvägkorset

Askers Häradsallmänning bjuder ut avverkningsrätten LRK Plåtstensvägkorset. Trakten ligger utefter egen skogsbilväg som ansluter till allmän väg, söder om Odensbacken. Avverkningen avser 4,1 ha föryngringsavverkning, bedömt utfall ca 1100 m3fub. Trädslagsblandningen utgörs av ca 2/3 tall och ca 1/3 gran. Löv finns sparsamt. All planläggning är gjord, yttergränser är uppmarkerade liksom all hänsyn som ska tas. Hyggesrensning är utförd.

Ladda ner objekt

2023-C-2
Edsberg
S Fågelbygget

På Edsbergs Häradsallmänning S:1 nordväst om Hasselfors i Örebro län bjuds ett LRK på ca 16,5 ha och ca 5500 m³fub ut till försäljning, avverkningen är ett sammanhängande område med omedelbar närhet till väg. Bedömd trädslagsfördelning på uttaget är ca 70 % Tall och 30 % Gran. Åldern är ca 100 år. Avd 43 gödslades 2007. Trakten är detaljplanerad, hyggesrensad och färdig för avverkning.

Ladda ner objekt

2023-C-3
Glanshammar
Flygrakan

På Glanshammars Häradsallmänning S:1, söder om sjön Väringen i Örebro län bjuds ett LRK på 11,5 ha och ca 3000 m³fub ut till försäljning, avverkningen är fördelad till två områden och med avlägg utmed samma skogsbilväg som ansluter till länsväg 815 mellan Örebro och Fellingsbro. Bedömd trädslagsfördelning på uttaget är ca 70 % Tall, 25% Gran och 5 % Löv. Åldern på de i posten ingående avdelningarna är i avd 141, 113 år och avd 145, 63 år. Trakten är detaljplanerad, hyggesrensad och färdig för avverkning.

Ladda ner objekt

2023-C-4
Grimsten
Älgegölen

Grimstens Häradsallmänning bjuder ut avverkningsrätten LRK Älgegölen. Trakten ligger intill egen skogsbilväg som går direkt ut på E20 mellan Laxå och Vretstorp. Avverkningen avser 20 ha föryngringsavverkning om ca 6700 m3fub. Avverkningen utgörs av ca 80% gran och resterande av merparten tall, endast mindre inslag av löv. All planläggning är gjord, yttergränser är uppmarkerade liksom all hänsyn som ska tas. Hyggesrensning är utförd.

Ladda ner objekt

2023-C-5
Hardemo
Mullhyttan

Vid Mullhyttan bjuder Hardemo Häradsallmänning ut avverkningsrätten LRK Mullhyttan. Trakten ligger intill skogsbilväg och bärigheten är god. Avverkningen avser 10,5 ha slutavverkning med ett bedömt utfall på ca 2900 m3fub. Trädslagsblandningen utgörs av något mer tall än gran. Löv finns sparsamt. All planläggning är gjord, yttergränser är uppmarkerade liksom all hänsyn som ska tas. Hyggesrensning är utförd.

Ladda ner objekt

2023-C-6
Kumla
Karstorp

Strax öster om Hallsberg bjuder Kumla Häradsallmänning ut avverkningsrätten LRK Karstorp. Slutavverkningstrakten ligger intill egen skogsbilväg. Arealen är 7 ha och bedömt utfall ca 1700 m3fub. Avverkningen utgörs av ca 2/3 tall och av ca 1/3 gran. Löv finns sparsamt. All planläggning är gjord, yttergränser är uppmarkerade liksom all hänsyn som ska tas. Hyggesrensning är utförd.

Ladda ner objekt

2023-C-7
Strängnäs
Lind

På Strängnäs Stifts fastighet Lind 6:1,7:1 i södra Örebro län, utanför Askersund bjuds ett LRK på ca 9,5 ha och ca 3200 m³fub ut till försäljning utmed samma skogsbilväg med bra bärighet. Bedömd trädslagsfördelning på uttaget är ca 10 % Tall, 85% Gran och 5% Löv. Åldern är ca 70 år. Trakten är detaljplanerad, hyggesrensad och färdig för avverkning. Strängnäs stift är certifierad enligt FSC.

Ladda ner objekt