Försäljning LRK hösten 2023

 

Här har ni möjlighet att köpa 5 stycken avverkningsrätter med en uppskattad volym på ca 13.000 m3fub. Objekten håller hög standard, är planerade och klara att avverkas. Ytterområde är uppmärkta, all naturvård är planerad och avverkningsanmälan är gjord. Till varje objekt finns ett färdigt traktdirektiv, traktkarta och gis-filer. Några av objekten är skogsbrukscertifierade. Det framgår av respektive objektsbeskrivning vilket certifikat markägaren har. Under varje objekt kan ni enkelt ladda ner underlagen. Den här omgången av avverkningsrätter säljs som leveransrotköp. Objekten är uppdelade på Närke och Sörmland.

I följande brev hittar du villkor för vår försäljning (bla bruttovolym, tid, utförande, etc). 

Har ni några frågor kan ni kontakt respektive skogvaktare hos Häradskog. Kontaktuppgifter hittar du här!

Vi ser framemot era anbud senast den 15 november skickade per mejl till lrk@haradskog.se.

 

Närke

2023-G-1
Asker
N Rågsand

På Askers Häradsallmänning S:1 mellan Asker och Kilsmo bjuds ett LRK på drygt 4,5 hektar och ca 1900 fub ut till försäljning. Avverkningen har bra bärighet och ligger i direkt anslutning till väg. Trädslagsfördelningen är ca 80 % tall 15 % gran och 5 % löv. Trakten är detaljplanerad, hyggesrensad och färdig för avverkning.

Ladda ner objekt

2023-G-2
Edsberg
Skjutbanan

På Edsbergs Häradsallmänning S:1 väster om Fjugesta i Örebro län bjuds ett LRK på ca 14 ha och ca 4000 m³fub ut till försäljning, avverkningen är ett sammanhängande område med omedelbar närhet till väg. Bedömd trädslagsfördelning på uttaget är ca 80 % Tall och 20 % Gran. Åldern på bestånden är drygt 100 år. Trakten är detaljplanerad, hyggesrensad och färdig för avverkning.

Ladda ner objekt

Sörmland

2023-G-3
Herresta
Lövhagen

Nära Mälsåkers slott beläget på vackra Selarön i Strängnäs kommun finns en liten slutavverkning på ca 750m3fub. Markägaren är Herresta och trakten är detaljplanerad och hyggesrensad. Trädslagsfördelningen är blandad med en liten dominans av tall. Innehåller även en del löv. Kan drivas alla tider utom i värsta tjällossningen. Markägaren är PEFC certifierad.

Ladda ner objekt

2023-G-4
Strängnäs
N Hultstugan

Strängnäs Stift bjuder ut skogsförsäljning på rot på fastigheten Mellösa-Näs 1:156 i Södermanlands län, nord-öst om Hälleforsnäs. Nettoarealen är drygt 19 ha, volymen uppskattas till ca 5500 m³fub, försäljningen ligger i direkt anslutning till bilväg. Bedömd trädslagsfördelning på uttaget är ca 60 % tall, 40 % gran och lite löv. Trakten är detaljplanerad och hyggesrensad. Strängnäs stift är certifierad enligt FSC. Vid fältbesök måste ni hämta nyckel till vägbom. Nyckel till vägbom hämtas i pumphus vid Näs gård, 300 m norr järnväg längs Hållstavägen. Åk till djurstallet, vid husets nord-västra hörn finns en vit dörr. Innanför den finns ett antal nycklar. Ni tar nyckeln märkt Björktorpsvägen.

Ladda ner objekt

2023-G-5
Ålsta
Ekorrtorp

Ålsta gård i hjärtat av Sörmland har nöjet att bjuda ut en grandominerad slutavverkning på ca 1000m3fub.Posten är detaljplanerad och hyggesrensad. Bara att hugga in. Markägaren är PEFC certifierad.

Ladda ner objekt