Upphandling Röjning

Häradskog söker duktiga skogsvårdsentreprenörer som vill jobba åt oss under kommande år. Vi erbjuder er möjlighet att lämna offert på årets röjningar. Röjningarna finns fördelade per skogvaktare och markägare i underlaget. Totalt rör det som 959 hektar i Sörmland och Närke.

Här kan du ladda ner komplett underlag. Klicka här!

Våra röjningsobjekt hittar du längre ner på sidan.

Underlaget innehåller:

  • Underlag till upphandling
  • Bilaga 1 Röjningsinstruktion
  • Bilaga 2 Uppföljningsblankett
  • Bilaga 3 Uppföljning Certifiering
  • Bilaga 4 kontaktuppgifter

 

Vi vill att er offert ska innehålla:

 1. Pris per hektar. Eftersom markägare är minsta enhet så vill vi ha ett genomsnittspris per hektar per markägare. Priset ska vara uppdelat på ungskogsröjning och underröjning hos de skogsägare där det förekommer båda.
 2. En beskrivning av hur ni kommer att bo när ni utför arbetet (vilken standard), förutsatt att ni/personalen inte är boende inom vårt arbetsområde.
 3. En beskrivning av ert företag och hur ni jobbar.

 

Häradskog förbehåller oss fri prövningsrätt. Senast den 31 januari vill vi ha er offert till info@haradskog.se.

Närke

Edsberg häradsallm
Ungskog/Underröjning

Edsberg häradsallmänning finns i de västra delarna av Närke. På Edsberg upphandlar vi 80,3 hektar röjning, varav 35 hektar underröjning.

Ladda ner objekt

Glanshammar häradsallm
Ungskogsröjning

Glanshammars häradsallmänning finns nordost om Örebro. På Glanshammar upphandlar vi 29,5 hektar ungskogsröjning.

Ladda ner objekt

Strängnäs stift
Rickards område Närke
Ungskogsröjning

På Strängnäs stifts marker som Rickard är skogvaktare på (i Närke) upphandlar vi 40,3 ha ungskogsröjning. Röjningarna finns på fem fastigheter i södra Närke. Strängnäs stift är FSC cetfierade.

Ladda ner objekt

Grimstens häradsallm
Ungskogsröjning

Grimsten häradsallmänning finns i sydvästra Närke. På Grimsten upphandlar vi 93,9 hektar ungskogsröjning. Det finns ett till objekt på Grimsten med enbart underröjning.

Ladda ner objekt

Grimstens häradsallm
Underröjning

Grimsten häradsallmänning finns i sydvästra Närke. På Grimsten upphandlar vi 27,8 hektar underröjning. Det finns ett till objekt på Grimsten med enbart ungskogsröjning.

Ladda ner objekt

Kumla häradsallm
Ungskogsröjning

Kumla häradsallmänning finns i södra Närke. På Kumla upphandlar vi 41,2 ha ungskogsröjning.

Ladda ner objekt

Hardemo häradsallm
Ungskogsröjning

Hardemo häradsallmänning äger flera skiften i södra och västra Närke. Till skiftena i Hallsberg och Åmmeberg (utanför Askersund) upphandlar vi 17,1 ha ungskogsröjning.

Ladda ner objekt

Asker häradsallm
Ungskogsröjning

Asker häradsallmänning finns i sydöstra Närke. På Asker upphandlar vi 18,2 ha ungskogsröjning.

Ladda ner objekt

Sörmland

Oppunda häradsallm
Ungskogsröjning

Oppunda häradsallmänning ligger precis söder om Katrineholm. På Oppunda upphandlar vi 18,2 ha ungskogsröjning.

Ladda ner objekt

Fjellskäfte förvaltning
Ungskogsröjning

Fjellskäfte ligger norr om Katrineholm i Sörmland. Markägaren är certifierad enligt PEFC. På Fjellskäfte upphandlar vi 82,4 ha ungskogsröjning.

Ladda ner objekt

Väster Rekarne häradsallm
Ungskogsröjning

Väster Rekarne häradsallmänning ligger väster om Eskilstuna i Sörmland. Markägaren är certifierad enligt PEFC. På Väster Rekarne upphandlar vi 29,4 ha ungskogsröjning.

Ladda ner objekt

Stockholm stift
Ungskogsröjning

Stockholms stifts fastighet Torp ligger sydväst om Eskilstuna i Sörmland. Markägaren är FSC certifierad. På Stockholm stift Torp upphandlar vi 15,1 ha ungskogsröjning.

Ladda ner objekt

Strängnäs stift
Carinas område
Ungskogsröjning

På Strängnäs stifts marker som Carina är skogvaktare på upphandlar vi 73 ha ungskogsröjning. Markägaren är certifierad enligt FSC.

Ladda ner objekt

Strängnäs stift
Rickards område Sörmland
Ungskogsröjning

På Strängnäs stifts marker som Rickard är skogvaktare på (i Sörmland) upphandlar vi 8 ha ungskogsröjning. Markägaren är certifierad enligt FSC.

Ladda ner objekt

Haneberg säteri
Ungskogsröjning

Haneberg ligger söder om Eskilstuna. På Haneberg upphandlar vi 59 hektar ungskogsröjning.

Ladda ner objekt

Öster Rekarne häradsallmänning
Ungskog-/Underröjninggskogs

Öster Rekarne häradsallmänning ligger söder om Eskilstuna. På Öster Rekarne häradsallmänning upphandlar vi 124,7 ha ungskog och underröjning. Markägaren är certifierad enligt PEFC.

Ladda ner objekt

Åker häradsallmänning
Ungskog-/Underröjninggskogs

Åker häradsallmänning ligger söder om Strängnäs. På Åker upphandlar vi 116,2 ha ungskog- /underröjning. Markägaren är certifierad enligt PEFC.

Ladda ner objekt

Strängnäs stift
Marcus område
Ungskog-/underröjning

På Strängnäs stifts marker som Marcus är skogvaktare på upphandlar vi 32,2 ha ungskog-/underrröjning. Markägaren är certifierad enligt FSC.

Ladda ner objekt

Strängnäs stift
Rogers område
Ungskogsröjning

På Strängnäs stifts marker som Roger är skogvaktare på upphandlar vi 32 ha ungskogsröjning. Objekten finns på 6 fastigheter i Sörmland. Markägaren är certifierad enligt FSC.

Ladda ner objekt

Strängnäs stift
Olovs område
Ungskogsröjning

På Strängnäs stifts marker som Olov är skogvaktare på upphandlar vi 20,5 ha ungskogsröjning. Markägaren är certifierad enligt FSC.

Ladda ner objekt