Oppunda Häradsallmänning

Välkommen till Oppunda Häradsallmänning

Du som äger en fastighet med skog i Katrineholms kommun eller i närliggande kommuner kan vara en av cirka 1.100 delägare i Oppunda Häradsallmänning.
Den mark som tillhör Oppunda Häradsallmänning är belägen i socknarna St Malm och Östra Vingåker i Södermanland samt Skedevi i Östergötland. Häradsallmänningen har 859, 222 mantal och har en yta på 2098 ha varav 1812 ha är prod.skogsmark. Om just din fastighet innehar något mantal får du uppgift om från Lantmäteriet.

oh_karta_600