Upphandling Röjning Södermanland 2023

Häradskog söker duktiga skogsvårdsentreprenörer som vill jobba åt oss under kommande år. Vi erbjuder er möjlighet att lämna offert på årets röjningar på Oppunda häradsallmänning och på Stockholms stift vid Söder Hjälmarsund. All info finns med i bifogade underlag. Totalt rör det som 53 hektar i Södermanland.

Här kan du ladda ner komplett underlag. Klicka här!

Våra röjningsobjekt hittar du längre ner på sidan.

Underlaget innehåller:

    • Underlag till upphandling
    • Bilaga 1 Röjningsinstruktion
    • Bilaga 2 kontaktuppgifter

 

Vi vill att er offert ska innehålla:

  1. Pris per hektar. Eftersom markägare är minsta enhet så vill vi ha ett genomsnittspris per hektar per markägare. Priset ska vara uppdelat på ungskogsröjning och underröjning hos de skogsägare där det förekommer båda.
  2. En beskrivning av hur ni kommer att bo när ni utför arbetet (vilken standard), förutsatt att ni/personalen inte är boende inom vårt arbetsområde.
  3. En beskrivning av ert företag och hur ni jobbar.

 

Häradskog förbehåller oss fri prövningsrätt. Senast den 20 mars vill vi ha er offert till info@haradskog.se.

Södermanland

Oppunda häradsallm
Tallröjning

Oppunda häradsallmänning är belägen söder om Katrineholm i Södermanlands län På Oppunda häradsallmänning upphandlar vi 17,2 hektar tall röjning.

Ladda ner objekt

Oppunda häradsallm
Slutröjning

Oppunda häradsallmänning är belägen söder om Katrineholm i Södermanlands län. På Oppunda häradsallmänning upphandlar vi 14,2 hektar slutröjning.

Ladda ner objekt

Stockholm stift
Carinas område
Slutröjning

På Stockholms stift vid Söder Hjälmarsund upphandlar vi 21,9 ha slutröjning. Dessa fyra trakter är Carina skogvaktare på. Stockholms stift är FSC certifierad.

Ladda ner objekt