Försäljning av LRK

Här har ni en unik möjlighet att stärka ert råvarubehov för flera år framåt i tiden. Nedan säljer vi 32 stycken avverkningsrätter med en uppskattad volym på 86.000 m3fub. Objekten är planerade (både ytterområde och detaljplanerat) och till varje objekt finns ett färdigt traktdirektiv. Några av objekten är FSC certifierade och några är PEFC certifierade. Det framgår av respektive objekts beskrivning om och vilket certifikat en avverkning har. Under varje objekt kan ni enkelt ladda ner underlagen. Den här omgången av avverkningsrätter säljs som leveransrotköp. Objekten är uppdelade på Närke och Sörmland.

Längst upp på sidan ser ni en översiktskarta som även kan öppnas här.

I följande brev hittar du villkor för vår försäljning.

Vi ser framemot era anbud senast den 7 oktober.

 

Närke

2021-B-1
Asker
Käxtavägen

Avverkningsrätten LRK Käxtavägen bjuds ut av Askers Häradsallmänning. Avverkningen avser 5,5 ha föryngringsavverkning och bedömd volym är ca 1600 m3fub. Trakten ligger utefter bilväg mellan Odensbacken och Kilsmo. Trädslagsblandningen består till något mer tall än gran, endast mycket litet inslag av löv. All planläggning är gjord, yttergränser är uppmarkerade liksom all hänsyn som ska tas. Hyggesrensning är utförd.

Ladda ner objekt

2021-B-2
Asker
Ingriatorp

På Askers Häradsallmänning bjuds avverkningsrätten LRK Ingriatorp ut. Avverkningen är en föryngringsavverkning på ca 3600 m3fub och arealen är 12,5 ha. Trakten ligger samlad intill egen bilväg mellan Odensbacken och Kilsmo. Den består av flera bestånd med skiftande ålder. Trädslagsblandningen utgörs till tre fjärdedelar av gran , resterande av löv och mindre andel tall. All planläggning är gjord, yttergränser är uppmarkerade liksom all hänsyn som ska tas. Hyggesrensning är utförd.

Ladda ner objekt

2021-B-3
Edsberg
Dormen

På Edsbergs Häradsallmänning S:1 i närheten av Hasselfors i Örebro län bjuds ett LRK om ca 3500 m³fub ut till försäljning, avverkningen är ett sammanhängande område med omedelbar närhet till åretruntväg. Bedömd trädslagsfördelning på uttaget är ca 10% Tall, 88% Gran och 2% löv. Trakten är detaljplanerad, hyggesrensad och färdig för avverkning.

Ladda ner objekt

2021-B-4
Glanshammar
Snålkroken

På Glanshammars Häradsallmänning S:1 i Örebro län bjuds ett LRK om ca 4500 m³fub ut till försäljning, avverkningen är ett sammanhängande område med omedelbar närhet till bra skogsbilväg norr om Glanshammar. Bedömd trädslagsfördelning på uttaget är ca 65% Tall och 35% Gran. Trakten är detaljplanerad, hyggesrensad och färdig för avverkning

Ladda ner objekt

2021-B-5
Grimsten
Linddalen

På Grimstens Häradsallmänning bjuds avverkningsrätten LRK Linddalen ut. Avverkningen är en föryngringsavverkning på ca 5700 m3fub och arealen är 16,0 ha. Trakten ligger samlad intill bilväg mellan Laxå och Vretstorp. Trädslagsblandningen utgörs till merparten av gran, endast mindre del utgörs av tall och löv. All planläggning är gjord, yttergränser är uppmarkerade liksom all hänsyn som ska tas. Hyggesrensning är utförd.

Ladda ner objekt

2021-B-6
Grimsten
Norra Bergsvägen

Grimstens Häradsallmänning bjuder ut avverkningsrätten LRK Norra Bergsvägen. Avverkningen avser 19,5 ha föryngringsavverkning om ca 5000 m3fub. Trakten består av flera bestånd, med något skiftande bonitet och ålder, men ligger ändå samlad i ett område på båda sidor egen bilväg mellan Laxå och Vretstorp. Trädslagsblandningen utgörs av hälften så mycket tall som gran och löv utgör ungefär en tiondel av volymen. All planläggning är gjord, yttergränser är uppmarkerade liksom all hänsyn som ska tas. Hyggesrensning pågår eller är utförd.

Ladda ner objekt

2021-B-7
Hardemo
Ribbohyttan

Avverkningsrätten LRK Ribbohyttan bjuds ut av Hardemo Häradsallmänning. Avverkningen avser 7,5 ha föryngringsavverkning och bedömd volym är ca 2600 m3fub. Trakten ligger i ett område utefter bilväg, söder om E18, mellan Örebro och Karlskoga. Trädslagsblandningen utgörs till merparten av gran, endast mindre del utgörs av tall och löv. All planläggning är gjord, yttergränser är uppmarkerade liksom all hänsyn som ska tas. Hyggesrensning är utförd.

Ladda ner objekt

2021-B-8
Kumla
Norrängen

Kumla Häradsallmänning bjuder ut avverkningsrätten LRK Norrängen. Avverkningen avser 11,0 ha föryngringsavverkning om ca 3000 m3fub. Trakten består av flera bestånd, med skiftande bonitet och ålder, men ligger ändå samlad i ett område i direkt anslutning till bilväg sydost om Hallsberg. Trädslagsblandningen är något mindre tall än gran, med ett litet inslag av löv. All planläggning är gjord, yttergränser är uppmarkerade liksom all hänsyn som ska tas. Hyggesrensning är utförd.

Ladda ner objekt

2021-B-9
Strängnäs Stift
Hallsberg 1:1

På Strängnäs Stifts fastighet Hallsberg 1:1 i Örebro län bjuds ett LRK om ca 4500 m³fub ut till försäljning, fördelat på sex bestånd utmed samma skogsbilväg öster om Hallsberg. Bedömd trädslagsfördelning på uttaget är ca 75% Tall och 25% Gran. Trakten är detaljplanerad och färdig för avverkning.

Ladda ner objekt

Sörmland

2021-C-1
Daga-Björnlunda
Gubberget

I natursköna Grytsheden i Gnesta kommun bjuder Daga Björnlunda allmänning ut till högstbjudande ett talldominerat LRK. Drivning kan ske alla tider utom i tjällossning vid väg på 1500m3fub. Området har gott om Tjäder vilket gör att avverkning får EJ ske 15/2 -15/6 pga tjäderspel i angränsande bestånd. Drivning kan ske övriga tider utom i tjällossning. Traktplanering är utförd och fröträd markerade.

Ladda ner objekt

2021-C-2
Daga-Frustuna
Långsjöbommen

Daga Frustuna häradsallmänning bjuder ut till högstbjudande ett talldominerat LRK på 2000m3fub på österheden som ligger nordost om sjön Klemmingen i Gnesta kommun. Trakten är en allväderspost vid väg. Frustuna ligger granne med Daga Kattnäs som har ett LRK i slutet av Långsjövägen. Traktplaneringen är utförd och fröträd är markerade. Drivning kan ske alla tider utom i tjällossning.

Ladda ner objekt

2021-C-3
Daga-Gryt
Nya vägen

I natursköna Grytsheden i Gnesta kommun bjuder Daga Gryt Allmänning ut till högstbjudande ett talldominerat LRK vid väg på 900m3fub. Trakten ligger i slutet av en nybyggd väg som färdigställdes i år. I Avverkningen finns kulturminnen i form av kolbottnar m.m. Sörmlandsleden löper igenom området i norra delen. Allt finns i trakthandlingarna och är markerat i fält. Fröträd är markerade. Drivning kan ske alla tider utom i tjällossning.

Ladda ner objekt

2021-C-4
Daga-Kattnäs
Trollhagen

Daga Kattnäs Allmänning bjuder ut till högstbjudande ett talldominerat LRK på 1100m3fub beläget vid Trollhagen nära Gullsmedsmora som ligger nordost om sjön Klemmingen i Gnesta kommun. Kattnäs ligger granne med Daga Frustuna som har ett LRK i början av Långsjövägen. Drivning kan ske alla tider utom i tjällossning. Finns möjlighet till alternativ transportväg. Traktplaneringen är utförd och fröträd är markerade.

Ladda ner objekt

2021-C-5
Fjellskäfte
Fotbollsplan och Grusgropen

Fjellskäfte förvaltning utbjuder ett LRK bestående av två områden Fotbollsplanen och Grusgropen som ligger norr respektive söder om Fjellskäfte gårdsbild, mellan Valla och Svalboviken. Trakten består av två områden, men som även kan köpas var för sig, och de ligger på vägkant. Den bedömda volym på 1700 m³fub. Nettoarealen är 8,3 ha med en trädslagsfördelning på 60% tall 35% gran och 5% löv. Trakten är tydligt markerad i fält med planeringsband och märkfärg.

Ladda ner objekt

2021-C-6
Fjellskäfte
Söder Djuphiren

Fjellskäfte förvaltning utbjuder ett LRK söder om sjön Djuphiren, norr om Fjellskäfte gårdsbild, mellan Valla och Svalboviken. Trakten består av ett område med väg som går in i avverkningstrakten norrifrån och den södra delen kan köras till en annan väg. Den bedömda volym på 3400 m³fub. Nettoarealen är 23 ha med en trädslagsfördelning på 93% tall 5% gran och 2% löv. Trakten är tydligt markerad i fält med planeringsband och märkfärg.

Ladda ner objekt

2021-C-7
Haneberg
Björnkärret

På Hanebergs Säteri söder om Näshultasjön strax väster om Svalboviken i Eskilstuna kommun bjuds ett LRK om ca 3 700 m³fub ut till försäljning. Trädslagsfördelningen är 60 % tall, 39 % gran och 1 % löv. Objektet är planerat, både ytterkant samt all naturvård. Det är ett område. Posten ligger i direkt anslutning till väg.

Ladda ner objekt

2021-C-8
Herresta
Vånga

På Herresta bjuds Herresta LRK Vånga 2021 ut till försäljning. Trakten ligger mellan Stallarholmen och Strängnäs. Bedömd volym ca 1650 m3f. Trädslagsfördelning enligt skogsbruksplan 92% Tall 8% Gran

Ladda ner objekt

2021-C-9
Lövsta
Skabro

På Lövsta gård, utanför Ernhörna, erbjuder ett LRK på ca 1650 m³fub och 8,5 ha. Säljaren är certifierad enligt PEFC. Trädslagsfördelning är uppskattad till 85% Tall, 10% Gran och 5% Löv. Trakten är går att avverka och transportera året om.

Ladda ner objekt

2021-C-10
Oppunda
Björneberg

Oppunda Häradsallmänning utbjuder ett LRK vid Björneberg, strax söder Forsa, syd-väst Katrineholm. Trakten består av ett område på vägkant med en bedömd volym på 2800 m³fub. Nettoarealen är 11 ha med en trädslagsfördelning på 55% tall 40% gran och 5% löv. I den östra delen avverkas angripning av granbarkborre. Trakten är tydligt markerad i fält med planeringsband och märkfärg.

Ladda ner objekt

2021-C-11
Oppunda
Norr Holmatorp

Oppunda Häradsallmänning utbjuder ett LRK vid Holmatorp, strax väster Forsa, syd-väst Katrineholm. Trakten består av ett område med en bedömd volym på 1900 m³fub. Nettoarealen är 6,1 ha med en trädslagsfördelning på 65% tall 30% gran och 5% löv. Trakten är tydligt markerad i fält med planeringsband och märkfärg.

Ladda ner objekt

2021-C-12
Rönö
Klangeberga

Rönö häradsallmänning bjuder ut ett LRK på skiftet Klangeberga i Torsåkers socken som är beläget mellan Gnesta och Lästringe trafikplats. Posten är nära väg med övervägande tall och bedömd volym 1000fub. Detaljplanering är utförd och fröträd är markerade. Drivning kan ske alla tider utom i tjällossning.

Ladda ner objekt

2021-C-13
Selebo
Ryssjömon

På Selebo Häradsallmänning bjuds Selebo LRK Ryssjömon 2021 ut till försäljning. Bedömd volym 1850 m3f. Trädslagsfördelning enligt plan 95% Tall 5% Gran Posten är en allväderspost och går att avverka o transportera året om.

Ladda ner objekt

2021-C-14
Selebo
Svartbro

På Selebo Häradsallmänning bjuds Selebo LRK Svartbro 2021 ut till försäljning. Bedömd volym ca 1050m3f. Trädslagsfördelning enligt skogsbruksplan 100% Tall

Ladda ner objekt

2021-C-15
Stockholms Stift
Långkärr

Stockholms Stift utbjuder ett FSC-certifierat LRK strax öster om Långkärr, mellan Äs vägskäl och Hjälmaresund. Trakten består av ett område där väg går genom hela avverkningstrakten. Trakten är en föryngringsavverkning med bedömd volym på 3500 m³fub. Nettoarealen är 11 ha med trädslagsfördelning 70% tall 25% gran och 5% löv. Trakten är tydligt markerad i fält med planeringsband och märkfärg.

Ladda ner objekt

2021-C-16
Strängnäs
Fyrsjön Hällerforsnäs

Strängnäs Stift utbjuder ett FSC-certifierat LRK vid Fyrsjön, väster om Hälleforsnäs. Trakten består av ett område där väg går genom hela avverkningstrakten. Trakten är en föryngringsavverkning med bedömd volym på 3400 m³fub. Nettoarealen är 20 ha och trädslagsfördelningen är 95% tall och 4% gran och 1%. Trakten är tydligt markerad i fält med planeringsband och märkfärg.

Ladda ner objekt

2021-C-17
Väster-Rekarne
Kraftledningen

Väster Rekarne Häradsallmänning utbjuder ett LRK vid Kraftledningen, mellan Alberga och Kungsör. Trakten består av två områden med en väg som går rätt genom avverkningstrakten. Trakten är en föryngringsavverkning med en bedömd volym på 3800 m³fub. Nettoarealen uppgår till 13,2 ha med trädslagsfördelning på 80% tall 18% gran och 2 % löv enligt skogsbruksplanen. Trakten är tydligt markerad i fält med planeringsband och märkfärg.

Ladda ner objekt

2021-C-18
Väster-Rekarne
Kronmossen

Väster Rekarne Häradsallmänning utbjuder ett LRK på Kronmossen, mellan Alberga och Kungsör. Trakten är en föryngringsavverkning med en bedömd volym på ca 3500 m³fub, trakten omfattar ett område och nettoarealen uppgår till 15,7 ha. Trädslagsfördelningen 90% tall och 8% gran och 2% löv enligt skogsbruksplanen. Köpande industri får på denna trakt ett års extra avtalstid för att optimera tidpunkten för avverkning. Trakten är tydligt markerad i fält med planeringsband och märkfärg.

Ladda ner objekt

2021-C-19
Åker
Adolfsberg

På Åkers Häradsallmänning söder om Mariefred i Strängnäs kommun bjuds ett LRK om ca 800 m³fub ut till försäljning. Trädslagsfördelningen är 95 % tall, 5 % gran och 0 % löv. Objektet är planerat, både ytterkant samt all naturvård. Det är ett område.

Ladda ner objekt

2021-C-20
Åker
Långmossen

På Åkers Häradsallmänning mellan Strängnäs och Malmköping i Strängnäs kommun bjuds ett LRK om ca 3500 m³fub ut till försäljning. Trädslagsfördelningen är 75 % tall, 24 % gran och 1 % löv. Objektet är planerat, både ytterkant samt all naturvård. Det är ett område. Posten ligger i direkt anslutning till väg.

Ladda ner objekt

2021-C-21
Äleby
Ullsta

Äleby bjuder ut Äleby LRK Ullsta 2021 till försäljning. Bedömd volym ca 2600 m3f. Trädslagsfördelning enligt skogsbruksplan 95% Tall 5% Gran

Ladda ner objekt

2021-C-22
Öster-Rekarne
Lilla Grytsjön

På Öster-Rekarne Häradsallmänning mellan Eskilstuna och Malmköping i Eskilstuna kommun bjuds ett LRK om ca 2 500 m³fub ut till försäljning. Trädslagsfördelningen är 64 % tall, 35 % gran och 1 % löv. Objektet är planerat, både ytterkant samt all naturvård. Det är ett område. Posten ligger i direkt anslutning till väg.

Ladda ner objekt

2021-C-23
Öster-Rekarne
Skogshall

På Öster-Rekarne Häradsallmänning mellan Eskilstuna och Malmköping i Eskilstuna kommun bjuds ett LRK om ca 2 500 m³fub ut till försäljning. Trädslagsfördelningen är 89 % tall, 9 % gran och 1 % löv. Objektet är planerat, både ytterkant samt all naturvård. Det är ett område. Posten ligger i direkt anslutning till väg.

Ladda ner objekt