Försäljning LRK hösten 2022

 

Här har ni möjlighet att köpa 15 stycken avverkningsrätter med en uppskattad volym på 36.000 m3fub. Objekten håller hög standard, är planerade och klara att avverkas. Ytterområde är uppmärkta, all naturvård är planerad och avverkningsanmälan är gjord. Till varje objekt finns ett färdigt traktdirektiv, traktkarta och gis-filer. Några av objekten är PEFC certifierade. Det framgår av respektive objektsbeskrivning om markägaren är certifierad. Under varje objekt kan ni enkelt ladda ner underlagen. Den här omgången av avverkningsrätter säljs som leveransrotköp. Objekten är uppdelade på Närke och Sörmland.

I följande brev hittar du villkor för vår försäljning.

Har ni några frågor kan ni kontakt respektive skogvaktare hos Häradskog. Kontakt uppgifter hittar du här!

Vi ser framemot era anbud senast den 7 oktober skickade per mejl till lrk@haradskog.se.

 

Närke

2022-D-1
Asker
Käxtavägen 2022

Askers Häradsallmänning bjuder ut avverkningsrätten LRK Käxtavägen 2022. Trakten ligger utefter skogsbilväg som ansluter till allmän väg, söder om Odensbacken. Avverkningen avser 4,8 ha föryngringsavverkning, bedömt utfall ca 1600 m3fub. Trädslagsblandningen utgörs av ca 1/2 tall. Löv utgör ca 10% och resten är gran. All planläggning är gjord, yttergränser är uppmarkerade liksom all hänsyn som ska tas. Hyggesrensning är utförd.

Ladda ner objekt

2022-D-2
Edsberg
Hemsjön

På Edsbergs Häradsallmänning i närheten av Hasselfors i Örebro län bjuds ett LRK om ca 1500 m³fub ut till försäljning. Bedömd trädslagsfördelning på uttaget är ca 80% Tall och 20% Gran. Åldern på de i posten ingående avdelningarna är ca 90 år. Trakten är detaljplanerad, hyggesrensad och färdig för avverkning.

Ladda ner objekt

2022-D-3
Glanshammar
Porsmossen

På Glanshammars Häradsallmänning S:1 i Örebro län bjuds ett LRK på 11 ha och ca 2300 m³fub ut till försäljning, avverkningen är ett sammanhängande område med närhet till egen skogsbilväg med ”året runt standard” som ansluter till länsväg 815 mellan Örebro och Fellingsbro. Bedömd trädslagsfördelning på uttaget är ca 90% Tall och 10% Gran. Åldern på de i posten ingående avdelningarna är ca 115 år. Trakten är detaljplanerad, hyggesrensad och färdig för avverkning.

Ladda ner objekt

2022-D-4
Grimsten
Myggeboda

Grimstens Häradsallmänning bjuder ut avverkningsrätten LRK Myggeboda. Trakten ligger på båda sidor om egen skogsbilväg som går direkt ut på E20 mellan Laxå och Vretstorp. Avverkningen avser 24,3 ha föryngringsavverkning om ca 7000 m3fub. Trädslagsblandningen utgörs av ca 90% gran och resterande av merparten tall, endast mindre inslag av löv. All planläggning är gjord, yttergränser är uppmarkerade liksom all hänsyn som ska tas. Hyggesrensning är utförd.

Ladda ner objekt

2022-D-5
Grimsten
Åvägen

På Grimstens Häradsallmänning bjuds avverkningsrätten LRK Åvägen ut. Trakten ligger utefter egen skogsbilväg som ansluter till allmän väg mellan Laxå och Vretstorp. Avverkningen avser 10,7 ha slutavverkning med ett bedömt utfall på ca 2300 m3fub. Trädslagsblandningen utgörs av ca 3/4 tall och 1/4 gran. Löv finns sparsamt. All planläggning är gjord, yttergränser är uppmarkerade liksom all hänsyn som ska tas. Hyggesrensning är utförd.

Ladda ner objekt

2022-D-6
Kumla
Spjutmossen

Strax söder om Hallsberg bjuder Kumla Häradsallmänning ut avverkningsrätten LRK Spjutmossen. Slutavverkningstrakten ligger vid vändplan för egen skogsbilväg. Arealen är 10,5 ha och bedömt utfall ca 2700 m3fub. Trädslagsblandningen utgörs till ca hälften tall och ca hälften av gran. Löv finns i mindre omfattning. All planläggning är gjord, yttergränser är uppmarkerade liksom all hänsyn som ska tas. Hyggesrensning är utförd.

Ladda ner objekt

Sörmland

2022-E-1
Daga Frustuna
Björnmossevägen

Vid Långsjöns östra strand längs med Sörmlandsleden bjuder Daga Frustuna ut ett LRK på ca 1100m3fub. Naturskönt område med fin skog ca 500m från bilväg. Fördelningen är 65% tall 35% gran. Daga-Frustuna är PEFC certifierad.

Ladda ner objekt

2022-E-2
Daga Gryt
Kolbryggan

I denna idyll säljer Gryts häradsallmänning ett LRK på ca 800fub med 99% tall. Avverkningen ligger alldeles intill väg. Allmänningen ligger i hjärtat av Sörmland nära väg 55. Daga-Gryt är PEFC certifierad.

Ladda ner objekt

2022-E-3
Herresta
Mälsåker Snuvan

På gården Herresta i Strängnäs kommun bjuder vi ut ett LRK på 1.400 m3fub. Trädslagsfördelningen är enligt planen 20 % tall och 80 % gran. Objektet är planerat både ytterkant och all naturvård. Herresta är PEFC certifierad. Avverkningen säljs med förbehållet att den ska vara avverkad senast 15 maj 2023.

Ladda ner objekt

2022-E-4
Selebo
Björknäskors

På Selebo häradsallmänning, i Nykvarns kommun, bjuder vi ut följande LRK på ca 3.000 m3fub föryngringsavverkning. Trädslagsfördelningen är enligt skogsbruksplanen 95 % tall och 5 % gran. Objektet är planerat både ytterkant och all naturvård. Trakten går att avverka året runt och avtransporterna kan ske förutom vid kraftig tjällossning. Selebo är certifierat enligt PEFC.

Ladda ner objekt

2022-E-5
Åker
Finnbroskogen

På Åkers Häradsallmänning, Finnbroskogen i Strängnäs kommun bjuds ett LRK på ca 3 500 m3fub föryngringsavverkning ut. Trädslagsfördelningen är 50 % tall, 49 % gran och 1 % löv enligt skogsbruksplanen. Beståndsåldern är 82 år. Objektet är planerat, både ytterkant samt all naturvård och frötallarna är också markerade. Det är ett sammanhängande område med en skogsbilväg utan genomfart med förhållandevis bra avläggsmöjligheter.

Ladda ner objekt

2022-E-6
Äleby
Bestånd 117

På gården Äleby utanför Strängnäs bjuder vi ut ett LRK på 2.200 m3fub föryngringsavverkning. Trädslagsfördelningen är enligt planen 90 % tall, 5 % gran och 5 % löv. Objektet är planerat både ytterkant samt all naturvård. Äleby är PEFC certifierad.

Ladda ner objekt

2022-E-7
Äleby
Grishägnet

På gården Äleby utanför Strängnäs bjuder vi ut ett LRK på ca 2.000 m3fub föryngringsavverkning. Trädslagsfördelningen är enligt planen 70 % tall, 25 % gran och 5 % löv. Objektet är planerat både ytterkant samt all naturvård. Äleby är PEFC certifierad. Avverkningen säljs med förbehållet att den ska vara avverkad senast 15 maj 2023.

Ladda ner objekt

2022-E-8
Öster Rekarne
Brännkärr 12

På Öster-Rekarne Häradsallmänning, Brännkärret i Eskilstuna kommun bjuds ett LRK på ca 2 500 m3fub föryngringsavverkning ut. Trädslagsfördelningen är 79 % tall, 20 % gran och 1 % löv enligt skogsbruksplanen . Beståndsåldern är ca 100 år. Objektet är planerat, både ytterkant samt all naturvård och frötallarna är också markerade. Det är ett sammanhängande område som delas av en skogsbilväg. Posten har bra bärighet och bra avläggsmöjligheter. Öster Rekarne är PEFC certifierad.

Ladda ner objekt

2022-E-9
Öster Rekarne
Lindvred

På Öster-Rekarne Häradsallmänning, Skogshall i Eskilstuna kommun bjuds ett LRK på ca 2 100 m3fub föryngringsavverkning ut. Trädslagsfördelningen är 70 % tall, 29 % gran och 1 % löv enligt skogsbruksplanen . Beståndsåldern är ca 110 år (större delen). Objektet är planerat, både ytterkant samt all naturvård och frötallarna är också markerade. Det är ett sammanhängande område som delas av en asfaltsväg. Ett nytt backstick är under uppförande för att förbättra avläggsutrymmet. Öster Rekarne är PEFC certifierad.

Ladda ner objekt