Försäljning LRK Glanshammar

Här har ni möjlighet att köpa en allväderspost direkt vid vägkant på Glanshammars häradsallmänning. Objektet håller hög standard, är planerad och klar att avverkas. Ytterområde är uppmärkta, all naturvård är planerad och avverkningsanmälan är gjord. Det finns ett färdigt traktdirektiv, traktkarta och gis-filer. Under objektet kan ni enkelt ladda ner underlaget. Denna avverkningsrätt säljs som leveransrotköp och med förbehåll att avverkning ska vara genomförd till 15 juni. Avverkningen är perfekt att sätta maskinerna i under våren.

I följande brev hittar du villkor för vår försäljning.

Har ni några frågor kan ni kontakta skogvaktare Rickard Kärnell. Kontakt uppgifter hittar du här!

Vi ser framemot ert anbud senast den 17 mars skickade per mejl till lrk@haradskog.se.

 

Närke

2023-B-3
Glanshammar

På Glanshammars Häradsallmänning i Örebro län bjuds ett LRK på 24 ha och ca 6000 m³fub ut till försäljning, avverkningen är ett sammanhängande område med omedelbar närhet till länsväg 815 mellan Örebro och Fellingsbro. Bedömd trädslagsfördelning på uttaget är ca 15% Tall, 80% Gran och 5% Löv. Trakten är detaljplanerad, hyggesrensad och färdig för avverkning.

Ladda ner objekt