Försäljning LRK Äleby

Här har ni möjlighet att köpa en fin föryngringsavverkning direkt på vägkant. Objektet håller hög standard, är planerad och klar att avverkas. Ytterområde är uppmärkta, all naturvård är planerad och avverkningsanmälan är gjord. Det finns ett färdigt traktdirektiv, traktkarta och gis-filer. Under objektet kan ni enkelt ladda ner underlaget. Denna avverkningsrätt säljs som leveransrotköp att de ska vara avverkad innan sista juni och allt virke borta innan sista juli.

Avverkningen är perfekt att sätta maskinerna i omgående.

I följande brev hittar du villkor för vår försäljning.

Har ni några frågor kan ni kontakta skogvaktare Roger Andersson. Kontakt uppgifter hittar du här!

Vi ser framemot ert anbud senast den 12 maj skickade per mejl till lrk@haradskog.se.

 

Södermanland

2023-B-4
Äleby
avd 49

Äleby gård som är beläget norr om Stallarholmen på en udde i Mälaren bjuder ut ett LRK på ca 12ha. Volymen är skattad till 3000m3fub och trädslagsfördelningen är 70% gran och 30% löv. En perfekt vår/försommarpost eller efter sommaren i augusti-sept. På vägkant och bra med upplagsplats.

Ladda ner objekt