Försäljning av LRK

Här har ni en unik möjlighet att köpa några poster med väldigt bra bärighet i Örebro län. Posterna är handplockade utifrån sin absoluta närhet till bra väg. Nedan säljer vi 4 stycken avverkningsrätter med en uppskattad volym på 16 500 m3fub. Objekten är planerade (både ytterområde och detaljplanerat) och till varje objekt finns ett färdigt traktdirektiv. Under varje objekt kan ni enkelt ladda ner underlagen. Den här omgången av avverkningsrätter säljs som leveransrotköp.

I följande brev hittar du villkor för vår försäljning.

Vi ser framemot era anbud senast den 12 november.

 

Närke

2021-D-1
Edsberg
Söder Hemsjön

På Edsbergs Häradsallmänning, strax norr om länsväg 204 mellan Mullhyttan och Svartå, bjuds ett LRK på 10 ha och ca 3000 m³fub ut till försäljning. Avverkningen är ett sammanhängande område med omedelbar närhet till väg. Bedömd trädslagsfördelning på uttaget är ca 90 % Tall och 10 % Gran. Trakten är detaljplanerad, hyggesrensad och färdig för avverkning.

Ladda ner objekt

2021-D-2
Glanshammar
Svinryggen

På Glanshammars Häradsallmänning, söder om sjön Väringen, bjuds ett LRK på 14 ha och ca 3500 m³fub ut till försäljning. Avverkningen är ett sammanhängande område med omedelbar närhet till egna skogsbilvägar som ansluter till länsväg 815 mellan Örebro och Fellingsbro. Bedömd trädslagsfördelning på uttaget är ca 75% Tall och 25% Gran. Trakten är detaljplanerad, hyggesrensad och färdig för avverkning.

Ladda ner objekt

2021-D-3
Grimsten
Ringvägen

Grimstens Häradsallmänning bjuder ut avverkningsrätten LRK Ringvägen. Trakten ligger utefter egen skogsbilväg som går direkt ut på E20 mellan Laxå och Vretstorp. Avverkningen avser 28 ha föryngringsavverkning om ca 7300 m3fub. Trädslagsblandningen utgörs av ca 3/4 tall och1/4 gran. Löv finns sparsamt och allt grövre löv ska kvarlämnas. All planläggning är gjord, yttergränser är uppmarkerade liksom all hänsyn som ska tas. Hyggesrensning är utförd.

Ladda ner objekt

2021-D-4
Hardemo
Gatan-Nybergsvägen

På Hardemo Häradsallmänning bjuds avverkningsrätten LRK Gatan-Nybergsvägen ut. Trakten ligger med bra drivningsförhållanden utefter bilväg, strax söder om E18 mellan Örebro och Karlskoga. Avverkningen avser 9,8 ha slutavverkning med ett bedömt utfall på ca 2700 m3fub. Trädslagsblandningen utgörs av ca 1/5 tall och 4/5 gran. Löv finns sparsamt. All planläggning är gjord, yttergränser är uppmarkerade liksom all hänsyn som ska tas. Hyggesrensning är utförd.

Ladda ner objekt