c5c4e


Styrelsen

Häradskog ägs gemensamt av 15 stycken Häradsallmänningar i Närke och Södermanland.  I styrelsen sitter ordföranden för respektive delägande allmänning och VD för bolaget. Våra styrelseledamöter är följande:

VD Häradskog AB

Erik Petré
Fabriksgatan 54D
702 23 Örebro
Tel: 019-108081
Mobil: 070-5244333

Glanshammars Häradallmänning

Per Sandberg, Ordförande
Torphälla 424
70597 Glanshammar
Tel: 019-465003
Mobil: 070-5465003

Kumla-Häradallmänning

Håkan Eriksson
Sörby 109 694 92 Hallsberg
Tel: 0582-611644
Mobil: 070-5150617

Edsbergs Häradallmänning

Gunnar Karlsson
Edsberg Höglunda
716 91 Fjugsta
Tel: 0585-27124
Mobil: 070-6701454

Grimstens Häradallmänning

Lars-Göran Larsson
Härja 163
694 95 Vretstorp
Tel: 0582-660264
Mobil: 070-7320704

Askers Häradallmänning

Per-Erik Karlsson
Hjälmarsholm 715
715 92 Stora Mellösa
Tel: 019-446269
Mobil: 070-2044067

Daga-Björnlunda Häradallmänning

Bo Knutsson
Önnersta By 9
646 94 Björnlunda

Mobil: 070 – 773 52 77

Daga-Frustuna Häradallmänning

Stig Gustafsson
Ringdansv. 9
646 30 Gnesta
Tel: 0158-26333
Mobil: 073-0431322

Daga-Gryts Häradallmänning

Alf Hedlund
Hesselby
646 96 Stjärnhov
Tel: 0158-42247
Mobil: 070-8283169

Daga-Kattnäs Häradallmänning

Håkan Ekstrand
Lebro gård
646 93 Gnesta
Mobil: 070 652 93 81

Rönö Häradallmänning

Sune Olsson
Stora Stockbäcken
611 94 Nyköping
Tel: 0155-229031
Mobil: 073-3592078

Selebo Häradallmänning

Carl af Ugglas
Säby Gård
645 93 Strängnäs
Tel: 070-557 65 51

Väster-Rekarne Häradallmänning

Johan Klingspor
Stora Sundby Gård
640 40 Stora Sundby
Tel: 016-62001
Mobil: 070-6974715

Åkers Häradallmänning

Hans von Stockenström
Berga Säteri
647 95 Åkers Styckebruk
Tel: 0159-30250
Mobil: 070-5557186

Öster-Rekarne Häradallmänning

Peter Reuterström
Stora Lövhulta gård
635 07 Eskilstuna
Mobil: 070 – 551 90 54

Hardemo Häradsallmänning

Mikael Niordsson
Lanna Niordsta 109
692 93 KUMLA
Mobil: 070 – 518 20 58

Oppunda Häradsallmänning

Johan Hamilton
Kjesäters gård
743 92 Vingåker
Mobil: 073 – 615 45 74