c5c4e


Styrelsen

Häradskog ägs gemensamt av 16 stycken Häradsallmänningar i Närke och Södermanland.  I styrelsen sitter ordföranden för respektive delägande allmänning och VD för bolaget. Våra styrelseledamöter är följande:

VD Häradskog AB

Erik Petré
Fabriksgatan 54D
702 23 Örebro
Tel: 019-10 80 81
Mobil: 070-524 43 33

Glanshammars Häradallmänning

Per Sandberg, Ordförande
Torphälla 424
70597 Glanshammar
Tel: 019-46 50 03
Mobil: 070-546 50 03

Kumla Häradallmänning

Håkan Eriksson
Sörby 109 694 92 Hallsberg
Tel: 0582-61 16 44
Mobil: 070-515 06 17

Edsbergs Häradallmänning

Gunnar Karlsson
Edsberg Höglunda
716 91 Fjugsta
Tel: 0585-27124
Mobil: 070-670 14 54

Grimstens Häradallmänning

Lars-Göran Larsson
Härja 163
694 95 Vretstorp
Tel: 0582-66 02 64
Mobil: 070-732 07 04

Askers Häradallmänning

Per-Erik Karlsson
Hjälmarsholm 715
715 92 Stora Mellösa
Tel: 019-44 62 69
Mobil: 070-204 40 67

Daga-Björnlunda Häradallmänning

Bo Knutsson
Önnersta By 9
646 94 Björnlunda
Mobil: 070 – 773 52 77

Daga-Frustuna Häradallmänning

Stig Gustafsson
Ringdansv. 9
646 30 Gnesta
Tel: 0158-26 333
Mobil: 073 – 043 13 22

Daga-Gryts Häradallmänning

Alf Hedlund
Hesselby
646 96 Stjärnhov
Tel: 0158-42247
Mobil: 070-828 31 69

Daga-Kattnäs Häradallmänning

Håkan Ekstrand
Lebro gård
646 93 Gnesta
Mobil: 070-652 93 81

Rönö Häradallmänning

Sune Olsson
Stora Stockbäcken
611 94 Nyköping
Tel: 0155-22 90 31
Mobil: 073-359 20 78

Selebo Häradallmänning

Carl af Ugglas
Säby Gård
645 93 Strängnäs
Mobil: 070-557 65 51

Väster-Rekarne Häradallmänning

Klas Gustafsson
Åby 3
640 40 Stora Sundby
Mobil: 070-257 32 06

Åkers Häradallmänning

Hans von Stockenström
Berga Säteri
647 95 Åkers Styckebruk
Tel: 0159-302 50
Mobil: 070-555 71 86

Öster-Rekarne Häradallmänning

Peter Reuterström
Stora Lövhulta gård
635 07 Eskilstuna
Mobil: 070 – 551 90 54

Hardemo Häradsallmänning

Mikael Niordson
Lanna Niordsta 109
692 93 Kumla
Mobil: 070 – 518 20 58

Oppunda Häradsallmänning

Johan Hamilton
Kjesäters gård
743 92 Vingåker
Mobil: 073 – 615 45 74