<- Tillbaka

SÖDERMANLANDS LÄN
Väster-Rekarne Häradsallmänning
Prod. skogsmark 1397 ha

Ordförande
Johan Klingspor
Stora Sundby Slott, 640 40 Stora Sundby
tel. 016-62001

Skogsförvaltare
Erik Petré
Fabriksgatan 54 D, 702 23 Örebro
tel. 019-108081, 070-5244333
erik.petre@haradskog.se

v. Ordförande
Anders Bånkestad
Bånkestads Gård, 635 12 Eskilstuna
tel. 016-359044, 070-3139388

Skogvaktare
Carina Karlsson Forsberg
Källg. 19B, 642 61 Malmköping
Tel.0157-10980, 070-6689072

Kassaförvaltare
Erik Petré
Fabriksg. 54 D, 702 23 Örebro
tel. 019-108081, 070-5244333

Övriga styrelseledamöter
Mats Gustavsson
Värhulta Skottorp
732 93 Arboga

Magnus Eriksson
Sörby Gård, 640 45 Kvicksund
tel. 016-347148, 0708-654290

Anders Andersson
Albro Södergård, 635 13 Eskilstuna
tel. 016-29024