<- Tillbaka

SÖDERMANLANDS LÄN
Selebo Häradsallmänning
Prod. skogsmark 1228 ha

Ordförande
Carl af Ugglas
Säby Gård, 645 93 Strängnäs
Tel. 070-5576551
afugglas.carl@telia.com

Skogsförvaltare
Erik Petré
Fabriksgatan 54 D, 702 23 Örebro
tel. 019-108081, 070-5244333
erik.petre@haradskog.se

v. Ordförande
Carl af Ugglas
Säby Gård, 645 93 Strängnäs

Skogvaktare
Marcus Persson
mob. 070-6689019

Kassaförvaltare
Erik Petré
Fabriksg. 54 D, 702 23 Örebro
tel. 019-108081, 070-5244333
erik.petre@haradskog.se

Övriga styrelseledamöter
Torsten Björnberg
Stenmossev. 3, Björneborg, 155 93 Nykvarn
tel. 0159-70490

Emil Ekman
Waxäng, 645 94 Strängnäs

Johan Högfeldt
Äleby Gård, 640 61 Stallarholmen,
tel. 0152-42148