<- Tillbaka

SÖDERMANLANDS LÄN
Rönö Häradsallmänning
Prod. skogsmark 440 ha

Ordförande
Sune Olsson
Helgona Stockbäcken, 611 94 Nyköping

Skogsförvaltare
Erik Petré
Fabriksgatan 54 D, 702 23 Örebro
tel. 019-108081, 070-5244333
erik.petre@haradskog.se

v. Ordförande
Johan Löwen 
Sjösa, 611 93 Nyköping

Skogvaktare
Marcus Persson
tel. 070-6689019

Kassaförvaltare
Erik Petré
Fabriksg. 54 D, 702 23 Örebro
tel. 019-108081, 070-5244333
erik.petre@haradskog.se

Övriga styrelseledamöter
Mattias Olsson
Ånsund Ludgo, 611 91 Nyköping
tel. 0155-240212

Johan Löwen
Sjösa, 611 93 Nyköping
tel.0155-220051

Leif Andersson
Revlinge,611 99 Tystberga,
tel.0155-260785 

Carl-Gustaf Colliander 
Lid Ånsta, 611 91 Nyköping 
tel. 0155-243174