<- Tillbaka

SÖDERMANLANDS LÄN
Öster-Rekarne Häradsallmänning
Prod. skogsmark 5115 ha

Ordförande
Christer Laveson
Brännelunds Gård, 635 05 Eskilstuna,
tel. 016-39 50 68

Skogsförvaltare
Erik Petré
Fabriksgatan 54 D, 702 23 Örebro
tel. 019-108081, 070-5244333 erik.petre@haradskog.se

v. Ordförande
Peter Reuterström
St. Lövhulta Gård
635 07 Eskilstuna

Skogvaktare
Stig Eriksson
Tallhagen, Näshulta, 635 17 Näshulta
tel. 016-80006, 070-6689713

Kassaförvaltare
Erik Petré
Fabriksg. 54 D, 702 23 Örebro
tel. 019-108081, 070-5244333
erik.petre@haradskog.se

Övriga styrelseledamöter
Håkan Andersson
Rotarbol, 635 17 Näshulta
tel.016-82092

Göran Sjöstedt
Alvesta Säteri, 635 05 Eskilstuna
tel. 016-96004

Olof Åström
Rinkesta Säteri mejeri
640 43 Ärla