<- Tillbaka

SÖDERMANLANDS LÄN
Jönåkers Häradsallmänning
Prod. skogsmark 7113 ha

Ordförande
Gustaf Wachtmeister
Bärbo Tista, 611 94 Nyköping
0155-241515

Skogsförvaltare
Jonas Lundh
Köpmang. 10, 640 23 Valla
tel. 0150-345014,070-584 64 34
jonakers.haradsallmanning@
telia.com

v. Ordförande
Anders Larsson
Falls gård, 640 20 Björkvik
tel. 0150-311 53

Skogvaktare


Kassaförvaltare


Övriga styrelseledamöter
Gustav Hermelin
Vedeby Gård, 640 20 Björkvik
tel. 0155-71401
fax 0155-22717

Kerstin Gullstrand
Mariebergs säteri, 640 20 Björkvik
tel. 0155-711 05

Stig Karlsson
Torsebeo, 640 20 Björvik
tel. 0150-301 26