<- Tillbaka

SÖDERMANLANDS LÄN
Åkers Häradsallmänning
Prod. skogsmark 3359 ha

Ordförande
Hans von Stockenström
Berga Säteri, 647 95 Åkers Styckebruk
tel. 0159-30250
stocken@berga.se

Skogsförvaltare
Erik Petré
Fabriksgatan 54 D, 702 23 Örebro
tel. 019-108081, 070-5244333
erik.petre@haradskog.se

v. Ordförande
Lars Wärme
Fogdö Hannemyra, 645 92 Strängnäs
tel. 0152-30150

Skogvaktare
Marcus Persson
mob. 070-6689019

Kassaförvaltare
Erik Petré
Fabriksg. 54 D, 702 23 Örebro
tel. 019-108081, 070-5244333
erik.petre@haradskog.se


Övriga styrelseledamöter


Martin Lindholm
Merlänna Gård, 645 91 Strängnäs
tel.0152-12130

Stefan Kärrholmen
Kärrholmen Malmby, 645 94 Strängnäs
tel. 0152-25026

Per Olsson
Hesselbyholms Gård, 645 92 Strängnäs
tel.0152-20181