Kontakta oss

De vanligaste frågorna har vi samlat under fliken info till delägare

Har Du operativa frågor till exempel om enskilda farliga träd, vägsamfälligheter mm så ring eller maila direkt till respektive ansvarig skogvaktare – se nedan.

Angående www.haradskog.se kontakta info@haradskog.se

Verkställande Direktör

Erik Petré

Tel: 019-10 80 81
Mob: 070-524 43 33
erik.petre@haradskog.se

Kontors- och ekonomichef

Ida Prejer

Tel: 019-10 80 82
Mob: 070-285 00 76
ida.prejer@haradskog.se

Ekonomiassistent

Annika Gillström
Tel: 019-12 80 11
annika.gillstrom@haradskog.se

Ekonomiassistent

Ulrica Eriksson
Tel: 019-12 80 98

ulrica.eriksson@haradskog.se

Skogvaktare

Olov Hjärtberg
Selebo Häradsallmänning samt Herresta, Mälsåker, Stora Valla, Äleby Lövsta samt Strängnäs och Stockholms stift
Mob: 070-254 28 98
olov.hjartberg@haradskog.se

Skogvaktare

Carina K.Forsberg
Oppunda och Väster Rekarne Häradsallmänningar samt Strängnäs stift och Fjellskäfte.
Mob: 070-668 90 72
carina.k.forsberg@haradskog.se

Skogvaktare

Åke Algotsson
Kumla, Asker, Grimstens och Hardemo Häradsallmänningar
Mob: 070-230 21 44
ake.algotsson@haradskog.se

Skogvaktare

Rickard Kärnell
Edsbergs och Glanshammars Härads
-allmänning samt Strängnäs Stift i Närke och västra Södermanland
Mob: 070-230 21 66

rickard.karnell@haradskog.se

Skogvaktare

Stig Eriksson
Haneberg och Thomastorp
Mob: 070-668 97 13
stig.eriksson@haradskog.se

Skogvaktare

Marcus Persson
Öster Rekarne och Åker Häradallmänningar samt Strängnäs stift
Mob: 070-668 90 19
marcus.persson@haradskog.se

Skogvaktare
Carl af Sillén

Daga Frustuna, Daga Björnlunda, Daga Kattnäs, Daga Gryt och Rönö Häradsallmänningar samt Strängnäs stift och Taxinge
Mob: 073-503 71 03
carl.af.sillen@haradskog.se

Skogsarbetare

Roger Andersson
Mob: 070-627 32 25
roger.andersson@haradskog.se

Skogsarbetare

Jan Larsson
Mob: 070-290 26 97
jan.larsson@haradskog.se