35662


Häradsallmänningar och förvaltningar 

 

HäradSkogs förvaltningar
HäradSkog förvaltar ca 56.000 ha skog, varav ca 31.000 ha är allmänningsskogar och ca 25.000 ha är externa förvaltningsuppdrag fördelat på 8 större privata egendomar och två stift (se nedan). HäradSkog ägs gemensamt av 16 Häradsallmänningar som HäradSkog förvaltar i Södermanland och Närke/Örebro. Styrelsen utses av ägarna och fungerar sedan som en bolagsstyrelse för organisationen. Den dagliga verksamheten sköts av HäradSkogs anställda. Delägande häradsallmänningar har en mycket lång gemensam förvaltningshistoria.
Se historieavsnittet för mera fakta om HäradSkogs och Häradsallmänningarnas bakgrund.

Privata egendomar:

Fjellskäfte
Haneberg
Thomastorp
Herresta
Mälsåker
Stora Valla
Äleby
Lövsta

Stiftsskogar:
Stockholms stift
Strängnäs stift