35662


Förvaltningar

HäradSkogs förvaltningar

HäradSkog förvaltar ca 54.000 ha skog, varav ca 29.000 ha är allmänningsskogar och ca 25.000 ha är externa förvaltningsuppdrag fördelat på 9 större privata egendomar och två stift (se nedan).

HäradSkog ägs gemensamt av 15 Häradsallmänningar som HäradSkog förvaltar i Södermanland och Närke. Styrelsen utses av ägarna och fungerar sedan som en bolagsstyrelse för organisationen. Den dagliga verksamheten sköts av HäradSkogs anställda. I sin nuvarande form har HäradSkog bara 10 år på nacken, men delägande häradsallmänningar har en mycket lång gemensam förvaltningshistoria. Konceptet är väl beprövat och har över tiden utvecklats till ett för alla väl fungerande samarbete. Se historieavsnittet för mera fakta om HäradSkogs och Häradsallmänningarnas bakgrund.

Har Du operativa frågor till exempel om enskilda farliga träd, vägsamfälligheter mm så ring eller maila direkt till respektive ansvarig skogvaktare – se fliken ”kontakta oss”.

Mer information finns på respektive allmänning.

Privata egendomar:

Fjellskäfte

Haneberg

Thomastorp

Herresta

Jakobsberg

Mälsåker

Stora Valla

Taxinge

Äleby

Lövsta

Stiftsskogar:
Stockholms stift
Strängnäs stift