Välkommen till Häradskog!


 

personer3

HäradSkog gör allting som ingår i en professionell skogsförvaltning från plantering och skogsvård till att avverka och sälja virke och energisortiment till högsta möjliga marknadspriser. Vi har en egen logistikorganisation och är därmed ansvariga för transporterna till respektive köpare vilket gör att vi kan erbjuda både den virkesköpande industrin och skogsägaren bästa möjliga service.

HäradSkog ägs gemensamt av 15 Häradsallmänningar i Södermanland och Närke - och den senaste delägaren Hardemo Häradsallmänning blev delägare under 2015.

Förvaltningen av dessa och ett antal andra, större skogsfastigheter är grunden för verksamheten. Mer information om våra förvaltningar.

Edsberg Häradsallmänning bjuder ut jakten på ett ca 560 ha stort område mellan Svartå och Hasselfors. Anbud oss tillhanda senast 2018-06-25. Här är länk till anbudshandlingarna.

 

Vi har delvis ändrat ansvarsområden för skogvaktarna - vem som numera är ansvarig för vad kan Du se här - Klicka här.

Övergripande information om hur Häradskog hanterar personuppgifter hittar du här.