Välkommen till HäradSkog!


Se våra förvaltningar


 

personer3

HäradSkog gör allting som ingår i en professionell skogsförvaltning från plantering och skogsvård till att avverka och sälja virke och energisortiment till högsta möjliga marknadspriser. Vi har en egen logistikorganisation och är därmed ansvariga för transporterna till respektive köpare vilket gör att vi kan erbjuda både den virkesköpande industrin och skogsägaren bästa möjliga service.

HäradSkog ägs gemensamt av 16 Häradsallmänningar i Södermanland och Närke

Förvaltningen av dessa och ett antal andra, större skogsfastigheter är grunden för verksamheten. Mer information om våra förvaltningar.

 


Regeringen har gett Naturvårdsverket ett så kallat ”Regeringsuppdrag” att koordinera Länsstyrelsernas arbete med att ta fram länsvisa handlingsplaner för Grön Infrastruktur. Både länsstyrelserna i Örebro och Södermanland har skickat ut sina handlingsplaner på remiss och HäradSkog är en av många remissinstanser. Svaret på Örebro läns remiss skulle vara inne före 30 juni  och här kan Du läsa vad vi svarade.

Remissen innehöll många rena faktafel och även en del negativa värderingar om dagens skogsbruk. Remissen föreslog också lite luddigt ”I praktiken skulle detta innebära införandet av en kostnadsneutral differentierad naturvårdsavgift på massaved, timmer och biobränsle”. HäradSkog skickade brev till Länsledningen och begärde svar på en del frågor och HäradSkog ifrågasatte starkt om verkligen länsstyrelsen i Örebro hade i uppdrag att föreslå någon ny finansiering.

Brevet resulterade i att företrädare för skogsbruket i länet träffade Landshövdingen och hennes närmaste medarbetare under ett öppet och kreativt möte och ett antal frågetecken rätades ut.

Senare har HäradSkog och andra företrädare för skogsbruket i Södermanland på motsvarande sätt träffat länsledningen i Södermanland och även där haft en kreativ och bra dialog.


Vi har delvis ändrat ansvarsområden för skogvaktarna – vem som numera är ansvarig för vad kan Du se här – Klicka här.


Läs mer om vår verksamhet

Övergripande information om hur Häradskog hanterar personuppgifter hittar du här.