Välkommen till Häradskog!


Vi erbjuder skogs- och fastighetsförvaltning för större och medelstora markägare i Sverige.

personer3

HäradSkog gör allting som ingår i en professionell skogsförvaltning från plantering och skogsvård till att avverka och sälja virke och energisortiment till högsta möjliga marknadspriser. Vi har en egen logistikorganisation och är därmed ansvariga för transporterna till respektive köpare vilket gör att vi kan erbjuda både den virkesköpande industrin och skogsägaren bästa möjliga service.

HäradSkog ägs gemensamt av 16 Häradsallmänningar i Södermanland och Närke – och den senaste delägaren Oppunda Häradsallmänning blev delägare i somras!

Förvaltningen av dessa och ett antal andra, större skogsfastigheter är grunden för verksamheten. Mer information om våra förvaltningar.

Vi har delvis ändrat ansvarsområden för skogvaktarna – vem som numera är ansvarig för vad kan Du se här – Klicka här.

Ulrica Eriksson började hos oss 1 september och hon efterträdde Marianne Pettersson som nu gått i pension. Ulrica har de senaste tio åren varit ekonomiassistent på Åkerikonsult. Där har hon haft motsvarande arbetsuppgifter som hon nu får hos oss – dvs för Åkerikonsult och deras dotterbolag har hon skött bokföring, moms, deklarationer mm.

Läs mer under fliken Verksamhet!