Välkommen till HäradSkog!


 

personer3

HäradSkog gör allting som ingår i en professionell skogsförvaltning från plantering och skogsvård till att avverka och sälja virke och energisortiment till högsta möjliga marknadspriser. Vi har en egen logistikorganisation och är därmed ansvariga för transporterna till respektive köpare vilket gör att vi kan erbjuda både den virkesköpande industrin och skogsägaren bästa möjliga service.

HäradSkog ägs gemensamt av 16 Häradsallmänningar i Södermanland och Närke

Förvaltningen av dessa och ett antal andra, större skogsfastigheter är grunden för verksamheten. Mer information om våra förvaltningar.


Regeringen har gett Narturvårdsverket ett så kallat "Regeringsuppdrag" att koordinera Länsstyrelsernas arbete med att ta fram länsvisa handlingsplaner. Länsstyrelserna i Örebro och Södermanland har skickat ut sina handlingsplaner på remiss och HäradSkog är en av många remissinstanser. Svaret på Örebro läns remiss skulle vara inne före 30 juni och här kan Du läsa vad vi svarade.

Remissen innehåller många sakfel och HäradSkog har i ett separat mail ställt ett antal frågor om faktainnehållet. Länsstyrelsen har dessutom luddigt föreslagit "I praktiken skulle detta innebära införandet av en kostnadsneutral differentierad naturvårdsavgift på massaved, timmer och biobränsle". Häradskog har till Länsstyreslen ställt frågan om Länsstyrelsen verkligen har blivit ombedd att föreslå någon form av finansiering för att öka den biologiska mångfalden och vad konsekvensen skulle bli av det luddiga förslaget. HäradSkog har inte något svar.


Vi har delvis ändrat ansvarsområden för skogvaktarna - vem som numera är ansvarig för vad kan Du se här - Klicka här.

Övergripande information om hur Häradskog hanterar personuppgifter hittar du här.